นายสุรพล  แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้นายบำเพ็ญ  สมภักดี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

บรรยาสรุปกิจการเรือนจำฯ ข้าราชการเรือนจำกลางเชียงราย

จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ