กิจกรรมมอบพระพุทธรูปตามโครงการ "ปั้นดินให้เป็นบุญ"

นายสุรพล  แก้วภราดัย เป็นประธานในพิธี

จัดกิจกรรมมอบพระพุทธรูปตาม

โครงการ "ปั้นดินให้เป็นบุญ"

ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

และรับศิล รับพร จาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ อาคารหอประชุมแดน ๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง